Bezpieczeństwo w użytkowaniu urządzeń elektrycznych

 
Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
 
Zerowanie ochronne.
 
Uziemienie ochronne.
 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe.